CENIK

CENIK

Velja od 2.5.2021 do spremembe. 

Do 200 m2 ..............................................................................................................540 eur 

Od 200 m2 do 1000 m2...........................................................................................750 eur 

Nad 1000 m2...........................................................................................................1.300 eur 

V ceno je vključen tloris, vizualizacija in zasaditveni načrt.