Povezali smo se z DOPPSom

- društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DOPPS je največja nevladna organizacija za varstvo narave v Sloveniji. Dela za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij in s tem prispeva k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Od leta 2001 je polnopravni član najstarejše mednarodne naravovarstvene organizacije BirdLife International.Skupaj z DOPPSom, našim novim strokovnim partnerjem, oblikujemo predloge zasaditev grmovnic, dreves in trajnic, ki so privlačne pticam skozi celo leto. Naš skupni cilj je v vsakem vrtu vzpostaviti habitat, ki je uravnotežen in zdrav, privlačen za rastlinski, živalski in človeški svet.


3 views0 comments

Recent Posts

See All